Velkommen til Dagplejen Kløvermarkens børneunivers i Hjørring, som er en privat dagpleje.

 

Den private dagpleje Kløvermarken beliggende i Hjørring består af et dejligt børnehus på  ca. 131 kvadratmeter med tilhørende have – specielt indrettet til jeres børn! Her er der god plads til, at børnene kan udfolde sig såvel ude som inde.

Hvis I vil være en del af vores børneunivers, er I velkommen til at tage uforbindende kontakt eller besøge Dagplejen Kløvermarken efter nærmere aftale med:

Jane: 27 14 01 90  Anette: 41 26 18 77

Vi, Anette og Jane, vores hus og have er selvfølgelig godkendt af Hjørring Kommune. Kommunen fører løbende tilsyn med den private dagpleje Kløvermarken gennem flere årlige anmeldte samt uanmeldte besøg, hvor der observeres, gives råd og vejledning, hvis der er behov.

Hos os er børnenes og deres forældres behov vores vigtigste arbejdsopgave! Det er meget vigtigt for os at have et godt samarbejde med forældrene og vi forsøger at imødekomme de individuelle behov, der måtte dukke op.

Når jeres barn starter i Dagplejen Kløvermarken, vil jeres barn blive en del af huset og efter evne og lyst blive inddraget i praktiske gøremål og udviklende indlæring (se under fanebladet Information).

Vi vil på den mest omsorgsfulde måde give jeres barn tryghed og forudsigelighed i hverdagen. Vi vil tage hensyn til det enkelte barns udvikling fysisk og psykisk.