Vi tilbyder: 

2 godkendte, private dagplejere til at passe børn i alderen 0-4 år.

 • Fleksible åbningstider
 • Forældre indflydelse på børnenes dagligdag
 • Omsorgsfulde voksne med plads til det enkelte barn fysisk og psykisk og forudsigelighed i hverdagen
 • Gode fysiske rammer til motorisk og sanselig udvikling af det enkelte barn både ude og inde
 • Oplevelser i naturen og udflugter har høj prioritet
 • Medinddragelse i gøremål i hverdagen ud fra det enkelte barns udvikling  
 • Brød med varieret pålæg og frugt og grønt hver dag. Varmt mad én gang om ugen
 • Kreative aktiviteter, sang, højtlæsning og motoriske lege både ude og inde
 • Hvis vi har tid og lyst, bager vi sammen med børnene
 • Et ikke ryger miljø.
 • Ingen kommunale grænser.
 • 2 år og 10 måneders reglen glæder ikke i den private dagpleje (man bestemmer selv)


Praktiske oplysninger:

Pris og tilskud: En fuldtidsplads på max 48 timer hos os koster pr. 1. Januar 2018 7.600 kr om måneden.
Det maksimale kommunale tilskud, til børn i alderen 24 uger til og med 2 år, er 5.760 kr. pr. måned. Tilskuddet gives under forudsætning af, at I selv mindst betaler 25% af den samlede pasningsudgift.
Det betyder, at jeres e
genbetaling for en fuldtidsplads således kun udgør 1.900 kr. pr. måned. 🙂 🙂 🙂   Kost: Hos os er det vigtigt at spise sund og varieret kost. Efter evne og lyst vil børnene blive medinddraget i madlavningen. Speciel kost (allergi- og babymad) skal medbringes.

Vi serverer morgenmad indtil kl. 08.00. Har I haft en travl morgen, er vi selvfølgelig klar med morgenmad til jeres barn.
Barnet får hos os frokost samt eftermiddagsmad.
 

🙂 🙂 🙂   

Hos os skal I medbringe:

 • Tøj og fodtøj til både indendørs og udendørs aktiviteter
 • Bleer + en pakke vådservietter, når I afleverer en ny pakke bleer
 • Skiftetøj (Husk navn i tøj og fodtøj)

🙂 🙂 🙂   

Forsikring: Hvis dit barn forvolder skade på sig selv eller andre børn, dækker din ansvars- og ulykkesforsikring. Hvis dit barn har legetøj med i vores private dagpleje, er det på eget ansvar!

🙂 🙂 🙂    

Udmeldelse: Udmeldelse skal ske skriftligt med en måneds varsel, regnet fra den 1. i måneden (f.eks. opsigelse 31. marts – virkning fra 1. maj).

🙂 🙂 🙂    

Sygdom: Hvis en af os bliver syge, kan vi desværre ikke tilbyde gæstedagplejeordning. Vi vil dog som udgangspunkt forsøge at finde en afløser, men kan det ikke lade sig gøre, må bedsteforældre eller andre hjælpe jer med at passe jeres børn.


  🙂 🙂 🙂  

Forældresamarbejde

For at dit barn skal trives optimalt er det vigtigt, at forældre og dagplejere har en gensidig forståelse og tillid til hinanden. Hvis I forældre har behov for en fortrolig snak, kan vi altid finde tid hertil. Vi lægger stor vægt på ærlighed og tillid.